Sivil Toplum Kuruluşları ve İyi Yönetişim 13-15 Kasım 2001 10. Ulusal Kalite Kongresi   İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Sivil Toplum Kuruluşları ve İyi Yönetişim
Ülkemizde çağdaş kalite anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması,  uluslararası rekabet gücümüzün artırılması, sanayi ve hizmet sektörlerindeki en  iyi uygulamalardan oluşan birikimlerin ve akademik çalışmaların paylaşılması  amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl TUSİAD ve KalDer tarafından Kalite  Kongreleri düzenlenmektedir. Toplam Kalite Yönetimi konusundaki deneyimlerin ve gelişmelerin ülkemize  taşınması için dünya çapında uzmanların konuşmacı olarak davet edildiği kongre,  işadamları, profesyonel yöneticiler, akademisyenler, bürokratlar, siyasetçiler,  öğrenciler ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 2500 katılımcısı ile Ulusal Kalite Kongresi, Avrupa’ nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kalite  kongresidir. Kongre teknik oturumlarında Toplam Kalite Yönetimi’ nin temel alanlarındaki  gelişmelerin yanısıra, bir yönetim felsefesi olarak çeşitli sektörlerdeki  uygulamaları yerli ve yabancı uzmanlarca tartışılmaktadır. Teknik oturumların yanısıra, ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan ülke gündeminin ön sıralarında yer alan bir konunun ana tema olarak seçildiği Ulusal Kalite Kongrelerinde, ana tema çerçevesinde bir dizi oturum  yapılmaktadır. Kongre bugüne kadar "Hizmet Sektöründe Kalite", "Ekonomide Kalite", "Siyasette Kalite",  "Hukuk Düzeninde Kalite" gibi ana temalar altında toplanmıştır. Bu senenin ana teması olan “Sivil Toplum Kuruluşları ve İyi Yönetişim” son yıllarda dünya gündeminin  başlıca konularından biri olup, ülkemiz için de büyük önem taşımaktadır. Yönetim, yönetmek, giderek yerini yeni bir kavrama, “ yönetişime ” bırakmaktadır. Bu tek taraflı, yöneticiler ve yönetilenlerin kesin bir şekilde birbirinden ayrıldığı bir süreçten, karşılıklı etkileşimi ve katılımcılığı içeren bir sürece geçişi ifade ediyor. Kaynağını da bireylerin ve grupların kendi gelecekleri üzerinde daha fazla söz sahibi olma arzusundan alıyor. Türkiye'de son 10 - 15 yılda kalite anlayışının ürün boyutundan, yönetim boyutuna doğru hızla yaygınlaştığı ve derinleştiği görülmektedir. İş dünyasında kalite kavramının sadece ürün boyutuyla sınırlı kalmayarak, sistemin ve yönetimin kalitesine doğru yayıldığı görülmektedir. Uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri toplumsal kararların alınmasında seçilmişlerle birlikte rol  alıyor. Bu gelişmenin ardında yatan nedenlerden belki de en önemlisi, artık insanların geleceklerini  belirleyecek konuları, seçtikleri temsilcilere de bırakmak istememeleri, doğrudan söz sahibi olmak  istemeleri. Bu da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gelişen katılımcılığı beraberinde getiriyor.  Öte yandan insanlar, birer ürün ve hizmet tüketicisi olarak özel sektörde, yalnızca kendisine sunulanı değil, gerçek bir seçim hakkını istiyorlar. Markaların egemenliği, kitlesel davranış biçimlerini belirliyor. Bu genel bir eğilim. Ama artık insanlar giderek kitle içinde erimeyi değil, birey olmayı öne çıkarıyorlar. Bu da, kitleyle  birlikte güdülemeyi değil, kendine özgü tercihler oluşturmayı beraberinde getiriyor. Dünya ölçeğinde gözlemlenen devletin daha fazla demokrasiye yönelmesi eğilimine paralel olarak, sivil  toplum kuruluşları toplumu ilgilendiren konularda daha fazla söz sahibi bir konuma geldiler. Bunun bir  sonucu olarak da sorunlara yönelik bir çalışma tarzını benimsemiş durumdalar. Bu, gerek ulusal, gerek  evrensel ölçekte, insanların yaşamını etkileyen, çevre, iletişim, sağlık gibi ana günden maddelerine  odaklanmış sivil toplum kuruluşları anlamına geliyor. Bu eğilim doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının  örgütlenmeleri de konu odaklı bir temel üzerinde gerçekleşiyor KalDer tarafından 13 – 15 Kasım 2001 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonunda  düzenlenecek olan 10. Ulusal Kalite Kongresi’ nde sizleri de aramızda görmeyi bekleriz. 
10. Ulusal Kalite Kongresi Programı için lütfen tıklayınız